Zpráva o činnosti SDH Haratice za rok 2009

15.03.2010 18:12

 Předkládá : Josef Balatka, starosta SDH Haratice

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

 

Ještě jednou vás vítám na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Haratice. Dovolte

mi, abych vám přednesl zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok.

 

Náš sbor čítá ke dni 31.12.2009 54 členů, z toho je 47 mužů , 20 žen a 6 dorostu. Sbor

disponuje s touto technikou: hasičské vozidlo AVIA 30 s vybavením a hasičský přívěs s vybavením.

S automobilem bylo za rok 2009 ujeto 976 . km , stříkačka byla v provozu 24 hod.

 

V poslední sobotu v lednu 2009 jsme uspořádali Výroční valnou hromadu SDH Haratice zde v

hasičárně. V únoru jsme uspořádali společně s plavským sborem školení pro členy SDH. V měsíci

březnu byl proveden úklid hasičské zbrojnice. V měsíci dubnu se v naší obci konal závod raftů a

členové obou sborů tradičně zajišťovali po dobu konání závodů občerstvení. Byl postaven stan, na

který byla zhotovena nepropustná střecha. Podávala se polévka, uzenky, pivo, čaj a grog. Stan

jsme nechali postavený do dalšího týdne, kdy se pálily čarodějnice. Hranice se poprvé postavila

v Dolenci za mostem na Mlýnska. Po dohoření hranice se posedělo u dobrého piva. Tento měsíc

bylo také hasičské vozidlo podrobeno technické kontrole a jeho stav byl klasifikován jako dobrý.

Náš sbor se také zúčastnil hasičských soutěží -muži i ženy se zúčastnili okrskové soutěže ve

Velkých Hamrech, pohárových soutěží ve Vlastiboři, noční soutěže v Huti, ve Zlaté Olešnici,

Tanvaldě, Jílovém a také mezinárodní soutěže v Polsku. V červnu jsme pomohli při uspořádání

Dětského dne na hřišti v Plavech. Postavili jsme stan pro návštěvníky a pekli sejkory . V srpnu

jsme uspořádali pro děti a rodiče ukončení prázdnin ,postavili jsme stan a pro děti jsme pořádali

hry o ceny .Ve stanu se točilo pivo, opékaly se uzenky a pekly sejkory. K poslechu a tanci hrála

tradičně country skupina Koháti. Na podzim jsme připravovali dřevo na zimní období, poprvé

jsme rozřezali vyschlé dřevo a uložily do hasičárny . V říjnu jsme nařezali nově přivezené dřevo na

metrové kusy a pomocí hydraulické štípačky naštípali a srovnali do hranice, aby mohlo vyschnout.

Dřevo nám dodává pan Nevyhoštěný z Haratic. V listopadu bylo provedeno vyčerpání požární

nádrže u Endlerů, nádrž se bude letos opravovat. V listopadu byla provedena inventura

materiálu ve zbrojnici.

 

Naše zásahové družstvo bylo vybaveno pěti novými zásahovými obleky. Jednotka měla jeden

zásah, a to při silném větru, kdy se odstraňovaly popadané větve v rámci obce v červenci 2009.

 

Dva naši členové se zúčastnili školení na požárním útvaru v Jablonci nad Nisou.

 

Toto je ve zkratce činnost sboru za rok 2009.

 

Děkuji za pozornost.

 


 

Plán činnosti SDH Haratice na rok 2010

 

 

. Uspořádat školení pro členy SDH

. Připravit vozidlo na STK

. Pomoci při pálení čarodějnic

. Pomoci při pořádání raftů

. Zúčastnit se okrskové soutěže

. Zúčastnit se i soutěží v různých obcích

. Provést údržbu požární techniky

. Zúčastnit se mezinárodní soutěže v Polsku

. Zajistit akci Ukončení prázdnin

. Připravit dřevo na zimu 

Kontakt

Marta Floriánová

patymrozka@seznam.cz

Vyhledávání

Anketa

Líbí se vám naše stránky?

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode